Giới thiệu

Công ty TNHH Dịch Vụ Hạ Tầng Toàn Cầu (GIS) là một trong những công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ điện, viễn thông, năng lượng mặt trời … tại Việt Nam với trên 7 năm xây dựng và phát triển. Được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần và có các công ty liên kết với viện nghiên cứu hoạt động tại Việt Nam. GIS đã và đang khẳng định vị thế trên thị trường nội địa và hướng tới thị trường khu vực, quốc tế thông qua những hoạt động kinh doanh chủ lực như : Cơ điện, Viễn thông, năng lượng mặt trời

Luôn kiên trì với định hướng trong lĩnh vực điện mặt trời và viễn thông là năng lực cốt lõi, GIS đã xây dựng và phát triển một đội ngũ cán bộ kỹ thuật nhiều kinh nghiệm, cũng như tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp cho cán bộ nhân viên và đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong nhiều năm nay, GIS luôn giữ vững tốc độ tăng trưởng cao và dự kiến tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới.

Chiến lược của GIS trong thời gian tới là tiếp tục đầu tư và phát triển các sản phẩm cũng như giải pháp trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là Năng lượng mặt trời và Viễn Thông. Đồng thời mở rộng lĩnh vực giáo dục nhằm đào tạo về các kỹ năng mềm cho nhân viên trong công ty cũng như có cơ hội đào tạo đáp ứng các nhu cầu của các khách hàng doanh nghiệp trong nước.

12 Tháng 06 Năm 2019
GISSOALR với sứ mệnh không ngừng nghiên cứu phát triển và hoàn thiện để trở thanh nhà cung cấp dịch vụ năng lượng, nhà thầu EPC cho dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời, đáp ứng cao nhất yêu cầu các dự án năng lượng mặt trời hàng đầu trong khu vực.
12 Tháng 06 Năm 2019
Kiến tạo một Thế giới Xanh nơi mà mọi người yêu thích và sử dụng năng lượng sạch nhiều hơn.
12 Tháng 06 Năm 2019
CUNG CẤP MỘT GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VÀ KINH TẾ NHẤT CHO KHÁCH HÀNG
12 Tháng 06 Năm 2019
Quá trình hình thành và phát triển của công ty GISSOLAR

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED
Đăng ký đại lý
X