Thương hiệu uy tín
Điện mặt trời độc lập có lưu trữ
Liên hệ
Đây là giải pháp sử dụng điện mặt trời kết hợp bình ắc quy lưu trữ, không nối với lưới điện. Năng lượng lưu trữ trong bình ắc quy được biến đổi thành điện AC nhờ vào Inverter, cấp cho tải sử dụng.

Mon - Sat: 8:30 - 17:30 Sunday CLOSED
Đăng ký đại lý
X