Thương hiệu uy tín
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có lưu trữ
Liên hệ
Hệ thống có dự trữ gần tương tự hệ thống điện nối lưới không dự trữ. Tuy nhiên có thêm hệ thống ắc quy lưu trữ. Dành cho những thiết bị quan trọng cần nguồn điện ổn định như camera quan sát, modum internet, máy tính…. hoặc dành cho toàn bộ tải của hệ thống (chỉ dành cho những yêu cầu đặc biệt).

Mon - Sat: 8:30 - 17:30 Sunday CLOSED
Đăng ký đại lý
X