Thương hiệu uy tín
Inverter Hybrib Deye SUN 5/6K-SG01LP1-US SUN 7.6/8K-SG01LP1-US/EU
Liên hệ
Inverter hybrid thích hợp cho hệ thống Điện năng lượng mặt trời dân dụng và thương mại nhỏ, tối đa hóa tỷ lệ tự tiêu thụ năng lượng mặt trời và tăng cường năng lượng tiêu thụ của bạn. Trong ngày, hệ thống pin năng lượng mặt trời PV tạo ra điện sẽ được cung cấp ưu tiên cho các phụ tải. Sau đó, năng lượng dư thừa sẽ sạc pin qua Inverter Hybrid Deye . Cuối cùng, năng lượng dự trữ trong pin lưu trữ sẽ đượcc giải phóng khi tải yêu cầu hoặc vào ban đêm.

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED
Đăng ký đại lý
X