HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CUNG CẤP CHO VĂN PHÒNG TỈNH ỦY ĐỒNG THÁP
06/01/2021

- Hệ thống các tấm pin Năng Lượng Mặt Trời được đặt trên hệ thống khung sắt nghiên 10 độ về phía Nam, đảm bảo tấm pin nhận được nhiều năng lượng nhất để có thể cho ra sản lượng điện như mong muốn.

- Tấm pin năng lượng mặt trời thương hiệu AE Solar của Đức có công suất mỗi tấm là 450Wb.

Hệ thống tủ điện AC, DC box cao cấp và 2 INVERTER INVT 50KW

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED
Đăng ký đại lý
X